Podmínky a pravidla

Předpovězte a vyhrajte

 • Na výhru mají nárok pouze ti hráči, kteří úspěšně vložili ticket s předpovědí.
 • Hráči mohou zvolit k předpovědi na ticketu jakékoliv herní kombinace. Více předpovědí na herní ticket může znamenat větší počet spinů zdarma.
 • Za výherní tickety se považují pouze ty, kde byly splněny všechny předpovědi. Jakákoliv chybná předpověď znamená nevýherní ticket.
 • Vaše předpovědi se počítají pouze pro běžný čas (90 minut).
 • Ticket můžete vyplnit pouze jednou denně. Jakmile je předpověď odeslána, nelze ji změnit. Pro případ potřeby si uschovejte print screen ticketu, kde je zobrazeno potvrzení vámi odeslaných předpovědí.
 • Předpovědi lze učinit pouze na zápas v následujícím dni. Na spiny zdarma máte nárok pouze na základě výherního ticketu. Počet spinů zdarma závisí na počtu předpovědí učiněných na daný den a na množství sázek v den, kdy byly odeslány předpovědi. Tabulky pro výpočet hodnoty jsou k nahlédnutí níže.
 • Pro výpočet množství spinů zdarma se počítá sázení v den učinění předpovědi (den před relevantním zápasem (zápasy) a výsledky zápasu (zápasů) následujícího dne. Příklad: na zápas konaný dne 13/06/2014 se počítá sázení ze dne 12/06/2014 stejně jako předpovědi učiněné dne 12/06/2014.

Tabulka násobků předpovědí

Hodnota předpovědí Roztočení zdarma
1 5
2 15
3 30
4 50

Násobky sázek

Sázení v EUR Násobky
100 - 200 1
200 - 500 3
500 - 1500 8
1500+ 20

Příklad výpočtu:

Hráč, který správně předpoví 3 hry na následující den a prosází 800EUR obdrží 240 spinů zdarma (30 x 8).
Další hráč, který správně předpoví 1 hru na následující den a prosází 250EUR obdrží 15 spinů zdarma (5 x 3).

Řada výher

 • Hráči musí vyhrát v promoakci Předpověz a vyhraj alespoň 3 po sobě jdoucí dny, aby měli nárok na odměnu Výherní řady
 • Hráči musí kontaktovat podporu, aby si vyzvedli svou odměnu den po výhře jejich posledního výherního ticketu.
 • Jakákoliv pauza ve výherní řadě způsobená neaktivním hráčem v promo akci Předpověz a vyhraj nebo prohrou na ticketu znamená resetování výherní řady.
 • Vyžádáním odměny výherní řady také resetujete výherní řadu.
 • Odměna výherní řady je poskytnuta jako počet spinů zdarma, který je určen již vyhranými spiny zdarma z výherních ticketů v promoakci Předpověz a vyhraj a počtem po sobě jdoucích dní s výhrou. Pro ujasnění se podívejte na tabulku a příklady níže.
 • Maximální počet dní na výherní řadu je 6. Po 6 dnech se výherní řada resetuje.

Tabulka odměn Výherní řady


Počet výherních dní Násobek odměny Příklad výhry spinů Odměna Výherní řady
3 1 45 45
4 1.5 90 135
5 2 200 400
6 3 250 750

Příklady:

Hráč, který celkově vyhrál 45 spinů ve 3 po sobě jdoucích dnech, si může vyžádat další odměnu za Výherní řadu v podobě 45 spinů.
Hráč, který celkově vyhrál 200 spinů v 5 po sobě jdoucích dnech, si může vyžádat další odměnu za Výherní řadu v podobě 400 spinů.


Výherce poločasu

 • Čím více vkladů hráč provede během kalendářního dne, tím více spinů zdarma získá. Minimální počet vkladů pro zúčastnění v odměně Výhry poločasu je 2.
 • Množství spinů zdarma záleží na množství vkladů provedených kterýkoliv daný den. Maximální počet vkladů, který bude uznán, je 5 na den. Pro více informací se podívejte na tabulku níže.
 • Na odměnu Výhry poločasu se může kvalifikovat hráč každý den. Pro vyzvednutí odměny Výhry poločasu musí hráč kontaktovat podporu.
 • Hráči se mohou stát Výhercem poločasu kterýkoliv den během trvání Poháru automatů, ne pouze ve dny zápasů.

Tabulka odměn Výherce poločasu


Vklady za den Odměna
2 10
3 25
4 50
5 120

Všeobecné podmínky Poháru automatů

 • Čas trvání promoakce je od 11/06/2014 do 13/07/2014.
 • Promo akce platí pouze pro hráče s reálnými penězi, kteří provedli alespoň jeden úspěšný vklad.
 • Tato promoakce může být kdykoliv zrušena bez udání důvodu a předchozího upozornění. Den začíná v 0:00:01 GMT a končí v 23:59:59 GMT.
 • Spiny zdarma za promoakci Předpověz a vyhraj budou hráčům přičteny den po konání daného zápasu.
 • Spiny zdarma za Výherní řadu budou hráčům přičteny po ověření žádosti a během 24 hodin od zažádání.
 • Spiny zdarma za promoakci Výherce poločasu budou přičteny hráčům den po ověření žádosti.
 • Spiny zdarma budou přičteny jako bonusy k vyzvednutí s 60x sázením, které se mohou hrát pouze na automatech. Spiny zdarma je třeba vyzvednout během 1 dne.
 • 5 spinů zdarma odpovídá hodnotě 1EUR
 • Platí standardní podmínky pro bonusy.